Wereld Gezondheidsdag

Met de 'Wereldgezondheidsdag' - ieder jaar op 7 april - vraagt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO = World Health Organization) aandacht voor gezondheid en ziektes in de wereld. Ieder jaar krijgt de dag een thema mee.

Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk / World Day for Safety and Health at Work

28 april is door de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) uitgeroepen als jaarlijkse 'Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk' (World Day for Safety and Health at Work). Deze internationale dag focust op de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten. The World Day for Safety and Health at Work is celebrated annually on 28 April to promote the prevention...

Earth Day

Earth Day (of ”De Dag van de Aarde”), wordt elk jaar wereldwijd gevierd op 22 april.

Wereld Proefdierendag / World Day for Laboratory Animals

Wereldproefdierendag is een dag die jaarlijks op 24 april wordt gehouden als protest tegen het gebruik van proefdieren. De dag werd in 1979 werd op initiatief van de Engelse organisatie ‘International Association Against Painful Experiments on Animals’ (deze organisatie bestaat sinds 1969) voor het eerst georganiseerd. De 24e april is de geboortedag van Lord Dowding (overleden in 1970), die in zijn...

Wereld Biodiversiteitsdag / World Biodiversity Day

De VN hebben 22 mei uitgeroepen tot 'Internationale Dag van de Biodiversiteit'. De term "biodiversiteit" verwijst naar de mate van variatie in leven. Biodiversiteit op aarde verschilt afhankelijk van regio's, ecosystemen en vele andere factoren. Veranderingen in het milieu, die veroorzaakt worden door zowel natuurlijke processen als door menselijke activiteiten, leiden tot het uitsterven van soorten...

Wereld Milieu Dag / World Environment Day

Door UNEP - het milieuprogramma van de Verenigde Naties - is 5 juni ingesteld als 'Wereldmilieudag' en wordt sinds 1974 gehouden om overheden, bedrijven en individuen bewust te maken van onze milieuproblemen. De jaarlijkse viering van 'Wereldmilieudag' vindt telkens in een andere stad plaats en heeft een eigen thema. De mens is door de moderne...

Workshopreeks KlimaatGesprekken

online , Nederland

Laura is als vrijwilliger verbonden aan Stichting KlimaatGesprekken. Begin juni start er een nieuwe workshopreeks. Online, dus 𝐰𝐞𝐫𝐞𝐥𝐝𝐰𝐢𝐣𝐝 beschikbaar voor Nederlandstaligen! En ik zou het supergaaf vinden als er wat mensen aansluiten die net als ik 𝐥𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤 wonen en/of in 𝐙𝐰𝐞𝐝𝐞𝐧/buitenland wonen. Daar zijn toch andere uitdagingen dan in stedelijk gebied met veel initiatieven en...

€45

Hållbarhetsrapportering (CSRD) för företag / one-day CSRD course

Medborgskolan Mariestad Esplanaden 1, Mariestad, Zweden

Corporate Sustainability Reporting Directive Course on October 17th, live at Medborgskolan Mariestad We have teamed up with Medborgskolan Mariestad and in October we are offering you a live course about the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Starting from 2024, companies will be required to report on the impact of their activities on people and the...

SEK7500